Polityka Prywatności sklepu internetowego POLAND ON AIR

 1. Definicje:
  1. Administrator Danych – oznacza Aleksandra Łogusz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Łogusz WGS, NIP 9542655280, REGON 363209144;
  2. Klient lub Użytkownik – oznacza osobę, która za pośrednictwem strony www.polandonair.com lub osobiście w miejscu sprzedaży towarów lub realizacji usług dokonuje zakupu lub rezerwacji towarów lub usług;
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  4. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
dalej jako:” RODO” informujemy, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie na podstawie zgody lub wyłącznie w związku ze sprzedażą towarów lub usług oferowanych przez Administratora Danych.
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych obejmuje: imię i nazwisko, email, numer telefonu, adres zamieszkania oraz numer IP. Potrzeba gromadzenia danych osobowych oraz ich zakres wynika bezpośrednio z charakteru prowadzonej działalności i służy możliwości skorzystania z usług.
 3. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Administratora Danych jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie usługi.
 4. Zbiory danych mogą być prowadzone w formie elektronicznej lub papierowej.
 5. Każdy kto przekaże Administratorowi Danych swoje dane osobowe, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych;
  2. sprzeciwu;
  3. poprawiania danych osobowych;
  4. bycia zapomnianym;
  5. ograniczenia przetwarzania;
  6. przenoszenia danych.
 6. Klient może skorzystać ze swoich uprawnień, kontaktując się z Administratorem Danych za pośrednictwem następującego adresu email: info@polandonair.com.
 7. Administrator Danych może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności przez organy wymiaru sprawiedliwości. Administrator Danych może odmówić usunięcia danych osobowych także w sytuacji konieczności dochodzenia uzasadnionych roszczeń wobec Klienta.
 8. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora Danych przez czas wynikający ze świadczonych usług, a po ich wykonaniu do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 9. Administrator Danych chroni przekazane mu dane osobowe. Dane udostępniane są podmiotom trzecim jedynie na podstawie umów powierzenia danych osobowych i jedynie w związku z potrzebą zapewnienia możliwości korzystania ze świadczonych usług. Podmioty, którym powierzane są dane to: a) firma hostingowa; b) firma obsługująca płatności online; c) firma obsługująca płatności kartą; d) firma księgowa;
 10. Administrator Danych wykorzystuje dane osobowe do celów marketingowych jedynie w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody.
 11. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez zapewnienie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, m.in. stosuje szyfrowane połączenie SSL, a do przetwarzania danych dopuszcza jedynie osoby upoważnione.
 12. POLAND ON AIR nie profiluje użytkowników na podstawie dostarczonych danych. Dane zbierane za pomocą mechanizmów Google Analytics i Facebook oraz innych narzędzi informatycznych są anonimowe i używane tylko do celów statystycznych.
 13. Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Administrator Danych stosuje mechanizmy plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.polandonair.com, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 15. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej www.polandonair.com na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 16. Administrator Danych stosuje mechanizmy plików cookies w celu zapisania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników, zapisania ustawień i danych wykorzystywanych w formularzach na stronie www.polandonair.com oraz w celach statystycznych.
 17. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu cookies może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej www.polandonair.com
0