NEWSLETTER POLAND ON AIR

Newsletter – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Poprzez podanie adresu e-mail wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Aleksandra Łogusz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Łogusz WGS. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy pod adresem e-mail: info@polandonair.com. Przetwarzane dane osobowe będą obejmować Twój adres e-mail oraz imię. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newslettera, w tym przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez administratora danych. W każdym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wyrazić sprzeciw poprzez przesłanie wiadomości na adres administratora danych: info@polandonair.com. Twoje dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Administrator danych nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, ani do państw trzecich. Każdy ma prawo złożenia skargi dotyczącej uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne TUTAJ.

0